Die Opvoedkundige Sentrum volg ‘n multi-dissiplinêre benadering.  Dit is sentraal in die middedorp van die Paarl geleë.  Die sentrum beskik oor gekwalifiseerde terapeute wat individue van alle ouderdomme help om hulle volle potensiaal te ontwikkel.

Die voordele van ‘n multi-dissiplinêre span kan nie genoeg beklemtoon word nie.  Die kundigheid van vyf dissiplines wat nou saamwerk, bespoedig nie alleen diagnoses en die verwysingsproses nie, maar bied die beste moontlike hulpverlening.

Al hierdie dienste is nie slegs by die praktyk beskikbaar nie, maar ook by skole waar terapeute werksaam is.

Pret en Leer Opvoedkundige Sentrum spesialiseer in die volgende:

  • Sielkundige dienste
  • Arbeidsterapie
  • Spraak- en Taalterapie
  • Remediërende onderrig
  • Didaktiese hulpverlening
  • Neuro-feedback terapie